Markaporten

 

Markaporten er en helårs skiløype og vei for el-buss og sykkel i tunnel fra marka til byen, en god og miljøvennlig kollektiv- og egentransport til og fra marka. markaporten er knyttet til tunge transportsystemer i oslo ved direkte overganger.

Tryvannseter Sommer

Tryvannseter Vinter


Klikk her for å laste ned fullt dokument i PDF format.


Illustrasjoner: Ole.A.Krogness -  perspektiver.no


markaporten_trase.jpg